محصولات روباتیک

240,000 ریال

200,000 ریال

500,000 ریال

440,000 ریال

290,000 ریال

270,000 ریال

21,000,000 ریال

320,000 ریال

230,000 ریال

130,000 ریال

110,000 ریال

105,000 ریال

100,000 ریال

80,000 ریال

80,000 ریال

95,000 ریال

95,000 ریال

115,000 ریال

125,000 ریال

105,000 ریال

320,000 ریال

280,000 ریال

150,000 ریال

145,000 ریال

130,000 ریال

120,000 ریال

145,000 ریال

156,000 ریال

350,000 ریال

280,000 ریال

170,000 ریال

145,000 ریال

145,000 ریال

130,000 ریال

125,000 ریال

230,000 ریال

230,000 ریال

110,000 ریال

100,000 ریال

75,000 ریال

65,000 ریال

62,000 ریال

55,000 ریال

46,000 ریال

60,000 ریال

80,000 ریال

450,000 ریال

580,000 ریال

78,000 ریال

155,000 ریال

125,000 ریال

115,000 ریال

3,500,000 ریال

1,460,000 ریال

95,000 ریال

320,000 ریال

270,000 ریال

255,000 ریال

290,000 ریال

390,000 ریال

165,000 ریال

75,000 ریال

60,000 ریال

185,000 ریال

7,000 ریال

170,000 ریال

185,000 ریال

290,000 ریال

75,000 ریال

175,000 ریال

30,000 ریال

95,000 ریال

260,000 ریال

120,000 ریال

255,000 ریال

220,000 ریال

190,000 ریال

110,000 ریال

37,600,000 ریال

650,000,000 ریال

190,000 ریال

13,700,000 ریال

2,450,000 ریال

2,380,000 ریال

34,700,000 ریال

35,950,000 ریال24

520,000,000 ریال

180,000,000 ریال

3,500,000 ریال

78,600,000 ریال 69,200,000 ریال

5,300,000 ریال

3,500,000 ریال

3,411,300 ریال

3,500,000 ریال

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

1,550,000 ریال

2,100,000 ریال

بسته آموزشی مکانیک ۱
بسته آموزشی مکانیک ۲
بسته آموزشی مکانیک 2 با جعبه بزرگ
بسته آموزشی مکانیک اسمارت (پیشرفته)
بسته آموزشی کودک ماهر (اسمارت)
بسته کودک ماهر استم ۱ و ۲
بسته آموزشی مکانیک ۱
بسته آموزشی مکانیک ۲
بسته آموزشی مکانیک 2 با جعبه بزرگ
بسته آموزشی مکانیک اسمارت (پیشرفته)
بسته آموزشی کودک ماهر (اسمارت)
بسته کودک ماهر استم ۱ و ۲
بسته آموزشی برنامه نویسی
بسته آموزشی برنامه نویسی کنترل روبات 2
بسته آموزشی الکترونیک
بسته آموزشی الکترونیک
دسته کنترل بی سیم 12 ولت
روبات کودکی من مای تاینی
دسته کنترل با سیم
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
لیست علاقمندی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من