فرم ثبت نام مسابقات

لیگ فوتبالیست لیگ انبار دار یا جابجا کننده اجسام لیگ جنگجوی دبستان و دبیرستان لیگ فولک ریس لیک واتر رالی لیگ مسیر یاب
    شما می توانید در 1 الی 2 لیگ شرکت نمایید. هر تیم فقط 1 نفر می باشد. برای هر لیگ می بایست یک روبات و یک هزینه جداگانه واریز نمایید. هزینه شرکت در مسابقه و اردوی آموزشی برای هر لیگ 350 هزار تومان می باشد که می بایست به حساب کارت شماره 8997-8774-1011-5892 واریز و تصویر فیش را به واتس آپ آموزشگاه ارسال بفرمایید. لطفا واریزی را از طریق سایت و با رمز دوم انجام ندهید.